Ga naar de inhoud

11-11-2011 Rottevalle: Sjong en Muzykjûn

Foto's en Films > 2011

De Sjong en Muzykjûn was weer een prachtige avond met veel verschillende artiesten.
Voor een het publiek een avondvullend programma.
Het word organiseerd door JaPiJo (Jan bron/Pieter Tjoelker/Joke v/d Zwaag) met medewerking van Piipegaeltsje Sjongers.

S T

Terug naar de inhoud